ทปอ.คืนเงินค่าสมัคร TCAS รอบ 3 นร.3,762 คนเหตุลืมยืนยันสิทธิ

KRUPUNMAI SHARE

มติ “ทปอ.” ให้คืนเงินรอบ TCAS รอบ 3 ให้นักเรียน 3,762 คนที่จ่ายเงินค่าสมัครแต่ลืมยืนยันสิทธิ ชี้เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคล แม้จำนวนไม่มากแต่ทำเด็กเสียสิทธิ ย้ำควรศึกษารายละเอียดให้ดี

วันนี้ (3 พ.ค.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า การรับสมัครคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รับสมัครวันที่ 17-29 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง TCAS รอบ 3 จำนวนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 64 สถาบัน ที่นั่งที่มหาวิทยาลัยแจ้งเปิดรับ 95,124 คน มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 119,871 คน จำนวนผู้สมัครที่ยืนยันการเลือกสาขา 111,068 คน ในจำนวนนี้ชำระเงินค่าสมัคร 108,121 คน อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้สมัคร ทีแคสรอบ 3 ที่ดำเนินการไม่สมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 11,750 คน แบ่งเป็นยืนยันการเลือกสาขาแต่ไม่ชำระเงินค่าสมัคร 2,947 คน ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขา 3,762 คน แม้ว่าจะมีการชำระเงินแล้วก็ตาม แต่การไม่กดยืนยันการเลือกสาขา ผลให้ระบบไม่สามารถดำเนินการสรุปผลของการสมัครได้ ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากผู้สมัครเอง ทำให้การสมัครรอบนี้ถือเป็นโมฆะ นักเรียนต้องไปสมัครใหม่ใน ทีแคส รอบ 4 แอดมิชชัน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน TCAS 2562 ได้พิจารณาและมีมติให้คืนเงินค่าสมัครกับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้กดยืนยันการเลือกสาขา โดยนักเรียนสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงาน ทปอ. ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562 ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องนำหลักฐานการชำระเงิน พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยตนเอง หรืออาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยมีหนังสือมอบอำนาจมาด้วย ส่วนวิธีการรับเงิน สามารถรับเป็นเงินสดตามจำนวนเงินที่ชำระค่าสมัคร หรือรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์

“จำนวนนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครแต่ไม่ได้ยืนยันการเลือกสาขา มีเพียง 3,762 คน เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนที่สมัครสมบูรณ์ 108,121 คน คิดเป็น 3.48% ของผู้สมัครทั้งหมด ถือว่ามีจำนวนไม่มาก และเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎกติกาของระบบ ทำให้การสมัครถือเป็นโมฆะ ขอเน้นย้ำนักเรียนที่จะสมัครใน ทีแคส รอบ 4 ที่เปิดรับสมัครวันที่ 9-19 พฤษภาคมนี้ อ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ และขั้นตอนวิธีการสมัครให้ดี เพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกรณี ทีแคส รอบ 3 ซึ่งเป็นการเสียโอกาสของตัวเอง”ดร.พีระพงศ์ กล่าว

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนนักเรียนที่สมัครทีแคส รอบ 2 โควตา แล้วผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิในระบบ ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน แต่มีความประสงค์เข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ขอให้ผู้สมัครติดต่อกับมหาวิทยาลัย/สาขาวิชา ที่ประกาศรายชื่อโดยด่วน ถ้าสาขาวิชายังต้องการรับนักเรียนให้เข้าศึกษา ต่อ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบยืนยันสิทธิในรอบที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะยืนยันการรับเข้าศึกษาต่อกับผู้สมัคร และให้รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ โดยมหาวิทยาลัยใส่ข้อมูลจำนวนรับเพิ่มในระบบ ทีแคส รอบ 5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยต้องส่งชื่อนักเรียนเข้าระบบของ ทปอ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน และผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิในระบบ วันที่ 17-18 มิ.ย. 2562

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @