สอศ.-สพฐ.ทำหลักสูตรเชื่อมโยงเพิ่มเรียนอาชีวะ

KRUPUNMAI SHARE

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก จะมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีกลุ่มประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)ทั่วประเทศ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ. เข้าประชุม เพื่อรับนโยบาย ตลอดจนร่วมกันจัดทำแผนหลักสูตรเชื่อมโยง แนวปฏิบัติ และการประเมินผล เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนด้านวิชาชีพของประเทศ โดยนำโมเดลการจัดการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นต้นแบบ และมีการแยกจัดทำหลักสูตรของจังหวัด ที่จะมีการนำหลักสูตรพื้นฐานของอาชีวะไปไว้การเรียนการสอนของ สพฐ.

“การดำเนินงานดังกล่าว เป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สอศ.และสพฐ. ในสมัยที่ผมยังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ยังเป็นเลขาธิการ กอศ. ซึ่งขณะนี้ในเรื่องรายวิชาพื้นฐานที่เป็นอาชีพ สพฐ.ทำไว้เยอะแล้ว แต่สิ่งที่ สพฐ.ทำอาจยังไม่ครอบคลุมสาขาวิชาที่เด็กจะได้ค้นพบตัวเอง ในจุดนี้อาชีวะจะได้เข้าไปแนะนำและร่วมมือกันทำหลักสูตรสั้นๆ อบรมครู หรือเข้าไปช่วยสอนให้ ทั้งนี้ จากการที่ผมได้ลงพื้นที่ พบว่า ที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุพรรณบุรี มีวิธีการนำเด็กเข้าเรียนอาชีวะ ในรูปแบบที่ต่างไปจากการแนะแนว ซึ่งการแนะแนวให้เข้าเรียนต่ออาชีวะไม่ใช่ไปแค่ 1-2 วันหรือ 1-2 ชั่วโมง แล้วจะทำให้เด็กอยากเรียนสายอาชีพ สิ่งสำคัญคือเด็กต้องค้นพบว่า ตนเองสามารถเรียนได้ ชอบและมั่นใจที่จะเรียน ซึ่งวิธีการต้องเริ่มตั้งแต่ขณะที่เด็กเรียนอยู่ชั้น ม.ต้น โดยให้เด็กได้ทดลองเรียนในเรื่องที่คิดว่าจะเรียนต่อในสายอาชีวะ เช่น ทดลองฝึกต่อวงจรไฟฟ้า ซ่อมมอเตอร์ไซค์ ซ่อมโทรศัพท์ ทำอาหาร เป็นต้น ซึ่งทางสอศ.จะร่วมมือกับ สพฐ.ทำหลักสูตรอาชีวะพื้นฐานไปไว้ที่ชั้น ม.ต้น เรื่องใดที่ครูอาชีวะเข้าไปช่วยสอนได้ ก็จะไปช่วยสอน หรืออะไรที่ทางโรงเรียนมัธยมศึกษาจะนำเด็กมาเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกประเภท สอศ.ก็จะเปิดให้เรียน หรือถ้ามีข้อจำกัด ก็จะจัดทำการสอนทางไกลให้” ดร.บุญรักษ์ กล่าว

ดร.บุญรักษ์ กล่าวด้วยว่า เรื่องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้การเรียนอาชีวะได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเรียนแล้วมีงานทำและมีอนาคตสามารถต่อยอดเรียนต่อได้ถึงระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกันสาขาอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ สอศ.ได้เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ จากสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ. โดยในปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3,640 คน จาก 23 สถาบันทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 13 ส.ค. 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @