แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

KRUPUNMAI SHARE

แบบฝึกทักษะ การใช้งานโปรแกรม Microsoft office Excel2016 โดยใช้รูปแบบ การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโตนดพิทยาคม

พัฒนาโดย
นางสาวอญัชลี    ศรีธร
ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

2.1/5 - (9 votes)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @