ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

พัฒนาโดย
ว่าที่ ร.ต. พงไพศาล   วาดพิมาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน้าปก
คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร) ปีการศึกษา 2564

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @