ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

KRUPUNMAI SHARE

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ การถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ
รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว30141  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

พัฒนาโดย
ว่าที่ ร.ต. พงไพศาล   วาดพิมาย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

หน้าปก
คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานโดยใช้ชุดกิจกรรมการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากกล่องพัสดุแฮนเมด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @