รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายและเน้นให้เด็กปฐมวัยร่วมกันสร้างสรรค์ชั้นงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ

KRUPUNMAI SHARE


Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @