ระบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ โควิด-19 ทดสอบเสร็จ รับเกียรติบัตรได้ฟรี

KRUPUNMAI SHARE

😉 จากสถานการณ์ โรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทำงานของเรา และเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ยังไม่มียารักษา ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ครูหลายท่านได้ ปฏิบัติตาม พรก.ในสถานการณ์ ฉุกเฉิน ไมไ่ด้ออกจากบ้าน โดยไม่จำเป็น นอกจากนั้น  และทาง กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษา ปิดเรียนจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อการควบคุมโรค  เพื่อไม่ใช้เชื้อโรคระบาดมากกว่าที่เป็นอยู่

ในโอกาสนี้ ทางเว็ปไซต์ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม มีเกียรติบัตรสำหรับทุกท่านที่ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 10 ข้อ ก่อนทำแบบทดสอบ ให้ทุกท่านเตรียมอีเมลล์ ที่ถูกต้องของท่าน (ห้ามใช้อีเมลล์บุคคลอื่น) เพราะเกียรติบัตรจะถูกส่งไปที่อีเมลล์ท่านอัตโนมัติ  หากระบบส่งอีเมลล์ไปไม่ถูกคน ทางผู้จัดทำระบบไม่ขอรับผิดชอบ หากมีการร้องเรียนจากเจ้าของเมลล์ มายังเว็ปไซต์

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @