เปิดแผนตารางเรียนออนไลน์อนุบาล-ม.6 หนีพิษโควิด

KRUPUNMAI SHARE

เลขาธิการกพฐ. ถก ผอ.สพท.ทั่วประเทศ วางแผนรับมือการศึกษาออนไลน์ พร้อม เปิดแผนตารางเรียนออนไลน์ระดับอนุบาลไปจนถึงม.6

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนท์ว่า ตนได้ย้ำให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ได้รับทราบถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการแจ้งประกาศไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นวันที่ 1 ก.ค. และจะไม่มีการปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนต.ค.63 และเม.ย.64 ซึ่งภาคเรียนที่ 2 จะเริ่มเรียนวันที่ 1 ธ.ค.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนครบตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ขอให้เขตพื้นที่เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน์เมื่อมีการเปิดภาคเรียนไปแล้ว โดย สพฐ.ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน จำนวน 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1  การเรียนการสอนของนักเรียนระดับอนุบาล 1 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 50 นาทีผ่านช่องทีวีและเว็บไซต์ และ 10 นาทีสื่อสารผู้ปกครองและนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ Line และอื่นๆ

โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะต้องดูตารางสอนออกอากาศล่วงหน้า 1 วัน ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน เข้าเรียนผ่านทีวีและสรุปองค์ความรู้จากบทเรียน เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ นักเรียนสอบถามข้อสงสัยสื่อสารกับครูผ่านLine กลุ่ม ส่วนผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่เรียนที่บ้าน ศึกษาความเข้าใจตารางสอนและแผนการเรียน

ติดต่อสื่อสารกับครูผ่านโทรศัพท์และกลุ่ม Line สำหรับครูผู้สอน ดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ จัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง มอบใบงานให้นักเรียนและผู้ปกครอง สื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่าน Line

รูปแบบที่ 2 นักเรียนระดับม.4-6 ระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ Online Real-Time Learning Obec TV 13 ช่อง เรียน 30 นาทีผ่าน VTR จากครูต้นแบบ และ 20 นาทีผ่านครูประจำวิชาด้วยวิดิโอคอนเฟอเรนท์ โดยนักเรียนเข้ากลุ่มLine ศึกษาแฟ้มงานประกอบการเรียน เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ และร่วมแลกเปลี่ยนกับครูผู้สอน เช็คชื่อเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผู้ปกครอง จะต้องศึกษาตารางเรียนล่วงหน้า

สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือสัญญาณการเรียนออนไลน์  สนับสนุนนักเรียนสืบค้นงาน จัดทำแฟ้มความรู้งาน ติดต่อครูผ่านกลุ่มLine และครูผู้สอน สำรวจความพร้อมนักเรียนรายบุคคล การศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงานที่เหมาะสม จัดการเรียนตามวีทีอาร์ดำเนินการสอนและมอบใบงานหรืออื่นๆผ่านระบบวีดิโอ ประสานผู้ปกครองนักเรียนผ่านLine

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @