การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโครงการ PISA ด้วยการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ เรื่อง ท้องถิ่นของเราจังหวัดพัทลุง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

KRUPUNMAI SHARE

 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @