สอศ. เลื่อนวันรายงานตัวบรรจุเป็นข้าราชการครู

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 9 เม.ย. ในการนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงรับการบรรจุ ในวันที่ 19 เม.ย. และจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการในวันที่ 20 เม.ย. ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในการประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 เม.ย. มีมติเลื่อนวันรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการเรียกรายงานตัวแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการในรูปแบบที่เหมาะสม ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 โดยจะประกาศกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา https://www.vec.go.th และ https://ipa.vec.go.th ต่อไป… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/837587

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสร ราษฎรวิทยา)

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @