สทศ. ประกาศผลสอบโอเน็ตป.6 ม.3 และ ม.6 ปี63

KRUPUNMAI SHARE

นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13–14 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27–28 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 วันที่ 20 เมษายน 2564 จากเดิมวันที่ 21 เมษายน 2564 ม.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากเดิมวันที่ 22 เมษายน 2564 และ ม.6 ประกาศผลสอบในวันที่ 26 เมษายน 2564 จากเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโอเน็ตจำแนกตามวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนนดังนี้

การทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.20 2.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 3.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.99 และ 4.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.78 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นางศิริดา กล่าวต่อว่า สำหรับการทดสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.29 2.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.38 3.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 และ 4.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.3 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และการทดสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 5 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113 คน มีคะแนนเฉลี่ย 44.36 2.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.93 3.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.94 4.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน มีคะแนนเฉลี่ย 26.04 5.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.68 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/839786

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @