อดีตรมว.ศธ.วอน “ตรีนุช” อย่าตกหลุมพรางหยุดเรียน 1 ปี

KRUPUNMAI SHARE

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ  กล่าวภายหลังการเปิดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ในหลักสูตรที่ 3 “โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด” ว่า ขอบคุณ ศธ.ที่ให้ตนได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งได้ชี้แจงถึงปัญหาโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเส้นทางวิชาชีพครูว่าจะเดินหน้าไปทางใดบ้าง เพราะทั้งสองประเด็นนี้ถือเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนโจทย์คุณภาพของผู้เรียน และการศึกษาในอนาคต ที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมคือนักวิชาการให้ ศธ.หยุดการเรียน 1 ปี ซึ่งตนขอเรียกร้องผู้บริหาร ศธ.ทุกคนว่า อย่าไปตกหลุมข้อเรียกร้องดังกล่าว เพราะการศึกษาจะต้องเกิดขึ้นตลอดชีวิตและตลอดเวลา โดยยอมรับว่าการเรียนผ่านออนไลน์ก่อเกิดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำจริง

อดีต รมว.ศธ.กล่าวต่อไปว่า แต่ทั้งนี้การเรียนผ่านออนไลน์แม้จะไม่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แต่ในอนาคตเราจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้กับการศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นหากเรามองอีกมุมหนึ่งจะพบว่า การที่เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ ด้วยการทำกิจกรรมตามความถนัดและสนใจจะทำให้เด็กการเรียนรู้มากขึ้นไม่ใช่เรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว รวมถึงให้ ศธ.จัดงบประมาณสนับสนุนพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากนี้จะต้องสนับสนุนอำนวยควาสะดวกให้แก่โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามภารกิจทางการศึกษายุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพด้วย

“ส่วนประเด็นร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … นั้นขณะนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ปรับแก้ไขร่างระเบียบปรับปรุงกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขโครงสร้างตามคำสั่งของ คสช.ฉบับที่ 19/2560 ซึ่งอีกสองสัปดาห์กฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เช่นเดียวกัน โดยเมื่อมีการพิจารณาเข้าสู้สภาฯ แล้วจะถอนกลับคืนไม่ได้ ดังนั้นหาก ศธ.จะเสนอร่างกฎหมายลูกผ่าน ครม.และให้มาพิจารณาร่วมกันก็จะเกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องโครงสร้างฉบับ คสช.นี้ไปก่อนได้” นายชิณวรณ์ กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @