การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ LT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

KRUPUNMAI SHARE

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @