ศธ.เร่งเดินหน้าทุนโอดอสรุ่น 5 เน้นสาขาขาดแคลน เลือกเรียนทั่วประเทศ

KRUPUNMAI SHARE

28 ต.ค. 58 นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เรื่องเสนอคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน(โอดอส) ว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 5 จำนวน 928 ทุน/อำเภอ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เปิดโอกาสให้ทุกอำเภอสามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเข้ารับทุน ดังกล่าวได้ 
 
ปลัดศธ.กล่าวต่อว่า ทุนโอดอสรุ่นที่ 5 นี้ จะมีความแตกต่างจากรุ่นที่ผ่านมา โดยให้เน้นให้ทุนไปเรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)กำหนด โดยคำนึงถึงความเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล  ส่วนเงื่อนไขเดิมที่จะกำหนดให้ทุนไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารนั้น ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง และเห็นว่า ให้ตัดเงื่อนไขนี้ออก โดยให้ผู้รับทุนสามารถเลือกไปเรียนได้ทุกประเทศ เพียงแต่กำหนดว่าต้องเรียนในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศเป็นหลัก  และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาใช้ทุนโดยการทำงนในบริษัทต่างๆของ ประเทศไทย หรือในหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
"จะมีการกำหนดฐานรายได้ขั้นต่ำของครอบครัว โดยจะประสานไปยัง สศช.ให้ช่วยกำหนดเส้นความยากจน หรือฐานรายได้ขั้นต่ำของครอบครัวอีกครั้ง ว่าเส้นความยากจนปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีรายได้น้อยจริง ๆได้เข้ารับทุนโอดอส เพราะปรัชญาของทุนนี้คือลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อย ให้ได้รับการศึกษาที่ดีและสูงขึ้น และกลับมาพัฒนาประเทศ โดยคณะอนุกรรมการฯ จะต้องเร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆของทุนโอดอสรุ่นที่5 นี้ให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป" นพ.กำจร กล่าว  
 
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ดำเนินการมาแล้ว 4 รุ่น ตั้งแต่ปี 2547  ใช้งบประมาณไปกว่า 29,000 ล้านบาท  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3,093 คน สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 รุ่น แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 921 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 915 คน โดยผู้ที่จบการศึกษากลับมาทำงานภาคเอกชน 73.7% รับราชการ 11.93% เรียนต่อ 10.73% ธุรกิจส่วนตัว 1.4% ทำงานรัฐวิสาหกิจ 1.2% ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างศึกษาทั้งในและต่างประเทศ แบ่งเป็นรุ่น 3 จำนวน 689 คน รุ่น 4 จำนวน 568 คน รวม 1,257 คน
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @