การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

KRUPUNMAI SHARE

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @