การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

KRUPUNMAI SHARE

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @