คู่มือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

KRUPUNMAI SHARE

คู่มือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

โดย
นายเอกบรรจง  บุญผ่อง

โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารคู่มือที่นี่

 

5/5 - (1 vote)

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @