สพฐ.ส่งไลน์ ให้โรงเรียนทั่วประเทศกำจัดลูกน้ำยุงลายิ

KRUPUNMAI SHARE

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยสถานการณ์ไข้เลือดออก และได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนั้น ในวันนี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ก็ได้โทรศัพท์หารือกับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปลัด สธ.) โดยมีตนอยู่ด้วย เพื่อประสานให้สาธารณสุขเข้าไปให้ความรู้ครูและนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปให้ความรู้เด็กในช่วงเวลา 14.30 น. เพื่อสาธิตให้เด็กรู้จักวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วิธีการนับดัชนีลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้รู้ว่าปริมาณลูกน้ำขนาดไหนอยู่ในขั้นอันตราย วิธีการสังเกตอาการและยาลดไข้ที่ทานได้ในช่วงที่เป็นไข้เลือดออก ส่วนโรงเรียนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็ให้สอดแทรกความรู้นี้เข้าไปในช่วงเวลาเรียนด้วย

"วันนี้ สพฐ.ได้แจ้งทางไลน์ ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อ แจ้งให้โรงเรียนต่าง ๆ ประสานกับสาธารณสุขอำเภอ และ สาธารณสุขจังหวัด เข้ามาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดยุงลายและกำจัดแอ่งน้ำเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลายในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งก่อนนี้ผมก็แจ้งยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ แล้วว่า ขอให้ครูให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องไข้เลือดออก และได้ประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ให้เข้าไปมาช่วยให้ความรู้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและสอนเด็กเกี่ยวกับการป้องกันการเป็นไข้เลือดออก รวมถึงให้ครูรู้จักตรวจสอบและสังเกตสุขภาพของเด็กนักเรียน หากพบว่าเด็กมีความผิดปกติก็ให้นำส่งสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @