8 พันโรงเรียนขนาดเล็กยังไม่ผ่านประเมินรอบ 3 เร่งวางแผนยกระดับคุณภาพ

KRUPUNMAI SHARE

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระบุว่าในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีโรงเรียนขนาดเล็กอีกกว่า 9,000 แห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมิน ว่า จากการตรวจสอบพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินในจำนวนกว่า 9,000 แห่ง นั้น เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8,055 แห่ง ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีความห่วงใยและมอบหมายให้ สพฐ.ไปดูแล ซึ่งตนก็ได้ประชุมร่วมกับ พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ และศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ.เพื่อหาแนวทางแก้ไขและยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังไม่ผ่าน การประเมิน       

"ในการประชุมได้ข้อสรุปร่วมกันเบื้อง ต้นว่า สมศ.จะไปดูรายละเอียดข้อมูลของโรงเรียนทั้ง 8,055 แห่งนี้ว่า มีปัญหาตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ทำให้โรงเรียนดังกล่าวไม่ผ่านการประเมิน เพื่อจะได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยส่วนของ สพฐ.จะมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 19 ศูนย์ทั่วประเทศ รับหน้าที่ลงไปสำรวจโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่และวางแผนในการยกระดับคุณภาพ โดยอาจใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ จับคู่โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เป็นต้น"เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

อย่างไรก็ตาม สมศ.กำหนดให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการประเมินต้องส่งแผนพัฒนาสถานศึกษาภาย ในเดือน ธ.ค.58-ม.ค.59 เพื่อให้พิจารณาก่อนเข้าประเมินซ้ำ ซึ่งสพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานศึกษาอาจจะไม่สามารถจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ได้ทัน จึงได้ทำหนังสือถึง สมศ.เพื่อขอขยายเวลาไปจนถึงเดือน มี.ค.59 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @