ทุนการศึกษาฝีมือชน คนสร้างชาติ

KRUPUNMAI SHARE

ด้วยภารกิจการเรียนสายอาชีวศึกษาที่ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกฝนภาคปฏิบัติ ทำให้ ‘เด็กช่าง’ ต้องมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในการเล่าเรียน ที่ผ่านมา ‘เด็กช่าง’ ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากมายจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้บ่อยครั้ง และที่สำคัญ ‘เด็กช่าง’ ในวันนี้ คือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนอนาคตภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้ประเทศไทยผงาดสู่การแข่งขันระดับนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ทุนการศึกษาคนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นโอกาสของเยาวชนที่เรียนจบอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ที่สามารถมีรายได้จากวิชาชีพขณะกำลังศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังได้พัฒนาฝีมือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อช่องทางการสร้างอาชีพ เมื่อจบแล้วมีโอกาสก้าวสู่สนามการทำงานจริงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้จบอาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว เราจึงสนับสนุนทุนการศึกษา ‘ฝีมือชน คนสร้างชาติ’ หนึ่งในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี มอบโอกาสให้แก่เยาวชนเพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
“ปัจจุบันเด็กไทยที่จบชั้น ม.3 เลือกเรียนต่อสายสามัญสูงถึง 60% ส่วนสายช่างมีเพียง 40% สวนทางกับความต้องการจริง ทั้งที่บุคลากรที่จบสายช่างอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาของเราโดยรวมแล้วเป็นผู้มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมหลักทั้ง 6 กลุ่ม เพราะฉะนั้นเรียนจบสายอาชีวะแล้วมีงานทำ และมีรายได้ไม่ด้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี ที่สำคัญหากใครมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะมากก็จะมีรายได้สูงขึ้นอีก” ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารฝีมือชน คนสร้างชาติ
ใบสมัคร “ฝีมือชน คนสร้างชาติ” 2558
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

ใส่ความเห็น

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @