ประกาศผลสอบ แพทย์มหิดล เพื่อชาวชนบท 59

KRUPUNMAI SHARE

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลสอบวิชาสามัญ เพื่อคัดลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบรับตรง มหิดลเพื่อชาวชนบท หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต

ผลสอบมหิดล1

 

dotคณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล

b-o3  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

b-o3 รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพจิต

b-o3 แบบสอบถามเพื่อพิจารณาให้วัคซีนแก่นักศึกษาแพทย์

b-o3 หนังสือยินยอมให้นาข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ

 

dotคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

 

dotคณะทันตแพทยศาสตร์

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ คณะทันตแพทยศาสตร์

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

 

dotศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคชินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครราชสีมา

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 แบบฟอร์มข้อมูลผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

b-o3 ตารางกำหนดการตรวจร่่างกาย สอบสัมภาษณ์นครราชสีมา

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

 

dotศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคชินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 แบบฟอร์มข้อมูลผู้เข้าสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

b-o3 แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพผู้ผ่านข้อเขียนทางวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 

dotศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคชินิก รพ.ราชบุรี

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ราชบุรี

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 แบบฟอร์มข้อมูลผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

b-o3 ตารางกำหนดการตรวจร่่างกาย สอบสัมภาษณ์ราชบุรี

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

 

dotศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคชินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

b-o3 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (มหิดลเพื่อชาวชนบท) ประจำปีการศึกษา 2559

b-o3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบท้าย

b-o3 หนังสือตอบรับการสอบสัมภาษณ์

b-o3 แบบฟอร์มข้อมูลผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

b-o3 หนังสือยินยอมการตัดสิทธิ์

b-o3 กำหนดการกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ปีการศึกษา 2559

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

“สสวท.” ขยายเวลาสมัครสอบ พสวท.ถึง 15 พ.ย.นี้

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @