ประกาศผลสอบแพทยศาสตรบัณฑิต มข.และผลสอบแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

KRUPUNMAI SHARE

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ขั้นตอนที่ 2
(ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คลิกที่นี่
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) คลิกที่นี่
-กำหนดการทดสอบขั้นตอนที่ 2  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มสัมภาษณ์ มข. 22  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มอธิบายกิจกรรมของนักเรียน  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาฯ  คลิกที่นี่
-แบบฟอร์มขอทำบัตรใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คลิกที่นี่
จะมีการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (CPIRD/ODOD) รอบที่ 2 เร็วๆ นี้

*******************************************************************************************
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ทดสอบขั้นตอนที่ 2 (คลิกที่นี่)
*******************************************************************************************

ประกาศแพทย์มข แพทย์ขอนแก่น แพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @