สถิติจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

KRUPUNMAI SHARE

สถิติจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด แอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2558

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.) เผยแพร่ ตาราง แสดงสถิติจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ จํานวนผู้ผ่านการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2558 แล้ว คลิกที่นี่ 

 

ข้อมูลสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง

            – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2557 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2556 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2555 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2554 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2553 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2552 คลิกที่นี่ 

           – ตารางแสดงสถิติจํานวนผูสมัคร จํานวนรับ จํานวนผูผานการคัดเลือก คะแนนเฉลี่ย และคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปการศึกษา 2551 คลิกที่นี่ 

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเด็กและเยาวชน

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @