เปิดสนามรับตรง’59 มจพ.-มทร.พระนคร/สวนดุสิตชู4สาขา

KRUPUNMAI SHARE

เปิดสนามรับตรง'59มจพ.-มทร.พระนคร/สวนดุสิตชู4สาขา

 
รายงานข่าวถึงกำหนดการรับสมัครนัก ศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง กำลังเปิดรับสมัครในระบบรับตรง หลายสาขาวิชา เช่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ม.ค.59, และเปิดรับตรง (สอบข้อเขียน) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 ก.พ.59, การรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT สมัครวันที่ 11 ม.ค.-1 ก.พ.59, การรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา สมัครวันที่ 23 ก.พ.-17 มี.ค.59 และการรับตรงใช้คะแนน O-NET สมัครวันที่ 21 มี.ค.-20 เม.ย.59
 
สมัครผ่านทางเว็บไซต์  www.admission.kmutnb.ac.th โดยคณะที่เปิดรับ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
ด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดรับตรง จำนวน 1,647 คน ในหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี จำนวน 9 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://www.rmutp.ac.th ปิดรับสมัคร 31 ม.ค.59
 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เปิดรับตรง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 ม.ค.59 ผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ www.entrance.dusit.ac.thโดยมีหลักสูตรยอดนิยม เช่น พยาบาลศาสตร์ การศึกษาประถมศึกษา เทคโนโลยีการประกอบและบริการ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

“สสวท.” ขยายเวลาสมัครสอบ พสวท.ถึง 15 พ.ย.นี้

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @