ข้องใจครูต่อใบประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี ขอคุรุสภาแจงเหตุผล

KRUPUNMAI SHARE

18 ม.ค. 59 ที่ประชุมคุรุสภา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดนมีนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัด ศธ. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยข้าราชการคุรุสภา เข้ารับฟัง

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับข้าราชการในทุกระดับ โดยเฉพาะผอ.สำนัก จะต้องเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนงานทุกอย่าง เพื่อช่วยเลขาธิการคุรุสภาในการทำงาน จึงอยากดฟังแนวคิดของผอ.สำนักที่รับผิดชอบงานในแต่ละเรื่องว่าจะมีแนวคิดใน การทำงานที่รับผิดชอบและมีแนวทางแก้ไขปัญหางานอย่างไร เพื่อตนจะได้ช่วยเติมเต็มและให้หลักการทำงาน ทั้งนี้ ตนก็ได้ย้ำว่านโยบายรัฐบาลในการประเมินคน ประเมินผลงานข้าราชการนั้น ทุกส่วนราชการจะต้องให้หัวหน้าส่วนราชการแสดงผลงานออกมา เพื่อจะได้ประเมินได้ชัดเจนและง่ายขึ้น เพราะหากไม่ให้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนจะทำให้ประเมินยาก ดังนั้น ในวันนี จึงให้การบ้าน ผอ.สำนัก ไปคิดแนวทางการทำงานและให้มารายงานอีกครั้งสิ้นเดือนมกราคม นี้ เพื่อฟังแนวทางแก้ไขปัญหาว่ามีวิชั่นแค่ไหน
           
"ผมก็ย้ำกับข้าราชการ คุรุสภา ว่า มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องใบประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณของครู ดังนั้น ข้าราชการคุรุสภา 400 กว่าคน จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ส่วนจะมีการปรับแก้อะไร อย่างไรนั้น เลขาธิการคุรุสภา ได้นำเสนอมาส่วนหนึ่งแล้ว ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้ว ก็ซักไซ้นทุกประเด็นเพื่อนำไปสู่การปัญหา"
            
รมว.ศธ. กล่าวถึงข้อสงสัยกรณีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูทุก 5 ปี ว่า เนื่องจากมีบางประเทศเมื่อเลยปีที่ 10 แล้วครูไม่ต้องต่อใบประกอบวิชาชีพ เพราะถือว่าเก่งแล้ว จึงไม่ต้องเสียเวลาไปต่อใบประกอบวิชาชีพอีก แต่ก็มีบางประเทศที่ให้ครูต่อใบประกอบวิชาชีพถี่กว่าประเทศไทย  และมีบางวิชาชีพที่ต่อเพียงครั้งเดียว เช่นใบขับขี่ ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตคน ก่อนนี้ทำครั้งเดียวตลอดชีวิต แต่เดี๋ยวนี้ปีแรกและปีที่ 2 ต้องต่อใบขับขี่ปีละครั้ง หลังจากนั้นจะต้องต่อทุก 5 ปี อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตคน เป็นเรื่องความเป็นความตายสำคัญ ส่วนครูก็เกี่ยวกับชีวิตเช่นกันถึงแม้ไม่เกี่ยวกับคววามเป็นความตาย แต่เกี่ยวกับการดูแลให้ความรู้เด็ก
             
"ผมจึงให้โจทย์กับคุรุสภาไปพิจารณาว่าทำไมครูต้องต่อใบประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี โดยให้คุรุสภาให้เหตุผลให้ชัดมาว่า ต่อเพราะเหตุผลใด ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องการลดภาระครู แต่เป็นเรื่องที่ทำกันมานานผมจะไปสั่งลดเลยไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องรอดูเหตุผลก่อนตัดสินใจอย่างใด รวมถึงการลดใบประกอบวิชาชีพครูให้เหลือ 3 ใบ หรือควรจะให้มีหลายแบบ เพื่อให้เกิดความคร่องตัวในวิชาชีพ ไม่ใช่ล็อคสเป็คอย่างเดียว ซึ่งหลังจากที่ผมได้รับฟังข้อมูลรายละเอียดจากคุรุสภาอีกครั้งในสิ้นเดือน นี้แล้ว จึงจะสามารถให้แนวทางที่ชัดเจนได้" รมว.ศธ. กล่าว

ที่มา แนวหน้าออนไลน์  http://www.naewna.com/local/198005

Rate this post

KRUPUNMAI SHARE

Check Also

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

KRUPUNMAI SHARE ...

@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @