แชร์ต่อ ว PA

การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ วPA

*แผนการการจัดการเรียนรู้/คลิปสอน/ผลลัพธ์ของผู้เรียน ต้องสอดคล้องกับระดับคุณภาพของวิทยฐานะที่ส่ง* การประเมินด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจ ...

Read More »

สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA

ครู SMART ทำได้ สร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA “วงแบ่งปันสารพัดความเป็นไปได้ วPA” ความเข้าใจในหลักเกณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากครูและผู้บริหาร ...

Read More »

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word

ตัวอย่างประกาศแต่งตั้งกรรมการประเมินข้อตกลง PA ไฟล์ Word ตามลิงค์ด้านล่าง สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของโรงเรียน ครับ https://docs.google.com/document/d ...

Read More »

กรอบปฏิทินการดำเนินงานในการขับเคลื่อน PA

กรอบปฏิทินการดำเนินงานในการขับเคลื่อน PA ในโรงเรียนบางละมุง เพื่อให้คุณครูได้พัฒนางานตามข้อตกลงที่เสนอกับ ผอ. ไว้ และถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @