Breaking News

มาใหม่วันนี้

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ(สฤษดิ์ วิจิตรา ธนะรัชต์บำเพ็ญ) สังกัดสำนักงาน ...

Read More »

นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง      :         นวัตกรรมแม่โกนเกนสร้างเด็กดี ด้วย SATI MODEL ผู้จัดทำ      :         โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @