Tag Archives: คำขวัญวันครูปี59

คำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60

คำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 พุทธศักราช 2559 "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"  

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @