Tag Archives: บริจาคเลือด

ข้อดีของการบริจาคเลือด

การบริจาคเลือด นอกจากที่ได้บุญ ได้กุศล แล้ว ผลจากการบริจาค ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคเลือด เม็ดเลือดแดงที่สร้างมาใหม่ ถ่ายเทเลือดเก่าออกไป ทางสภากาช ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @