Tag Archives: ประกาศผลสอบแพทย์มข

ประกาศผลสอบแพทยศาสตรบัณฑิต มข.และผลสอบแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าทดสอบ ขั้นตอนที่ 2 (ทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ค ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @