Tag Archives: ประเมิน PA

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ

สำหรับประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreeme ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @