Tag Archives: ปรับลดเวลาเรียน

สพฐ.พิจารณาปรับลดเวลาเรียน เลิกเรียนในชั้น 14.00 น. เริ่มภาคเรียนที่ 2/2558 นำร่องร้อยละ 10 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 278/2558 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2558 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @