Tag Archives: ผลงานวิชาการ

วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางกา ...

Read More »

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชุดร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่

เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่  “Livable  Roi-Et”   เล่มที่ 2&nbs ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @