Tag Archives: ย้ายครู

มีผลทันที! “บอร์ด อาชีวะ” อนุมัติโยกย้ายผอ.วิทยาลัย 63 ราย รองผอ. 131 ราย พร้อมย้ายครู-บุคลากรในสังกัดอีก 402 ราย

มีผลทันที! "บอร์ด อาชีวะ" อนุมัติโยกย้ายผอ.วิทยาลัย 63 ราย รองผอ. 131 ราย พร้อมย้ายครู-บุคลากรในสังกัดอีก 402 ราย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิกา ...

Read More »

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำนาจย้ายครู

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำนาจย้ายครู เลขาธิการก.ค.ศ.ย้ำเอาจริงพร้อมปลด อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ทั้งคณะถ้าพบการเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายครู ด้านปลัดศ ...

Read More »

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ “ครูขอย้ายสถานศึกษา”

ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ "ครูขอย้ายสถานศึกษา" กำหนดระยะเวลาต้องอยู่ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี ครูผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 4 ปี เริ่ม ม.ค. 2559 สกัดอาศัยช่อง ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @