Tag Archives: รถป้ายแดง

รถใหม่ใส่ป้ายแดง 5 ข้อควรรู้ดูเอาไว้จะได้ไม่โดนจับ

     รถใหม่ทะเบียนป้ายแดงคือใช้รถยนต์ใหม่เอี่ยมที่เพิ่งซื้อเพื่อการรอทะเบียนป้ายขาวโดยจะมีระยะเวลาในการขับใช้งานที่ถูกต้องตามกฎหมา ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @