Tag Archives: ว 20 ครูชำนาญการ

ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ด่วนที่สุด!ก.ค.ศ.แจงแนวปฏิบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการดังนี้ ๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ก่อนวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ สามารถนำวุฒิมาลดระยะเ ...

Read More »

ว 20 ปรับปรุงวิทยฐานะครูชำนาญการ

ว.20 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคล ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @