Tag Archives: ศาลเยาวชนและครอบครัว

ปัญหาทางกฎหมายการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 90 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 : กรณีความยินยอมของผู้เสียหาย

ปัญหาทางกฎหมายการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา 90 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553 : กรณ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @