Tag Archives: สสวท

ด่วนที่สุด! สพฐ.แจ้งให้ครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิท ...

Read More »

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมสะเต็มศึกษากับสสวท

h การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ่22 March 2017   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @