Tag Archives: แนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด

การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ข ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @