Tag Archives: โซเชียลมีเดีย Social Media

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา

หมิ่นประมาทออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญา สมศักดิ์  ปวงฟู[1] พิชญา  เหลือรัตนเจริญ[2] บทคัดย่อ                            เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการพ ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @