Tag Archives: BSQ3R Model

การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยการระดมความคิดแบบเอบีซี (ABC Brainstorm) ร่วมกับเทคนิคการสอน SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน ...

Read More »
@ เว็ปไซต์ เพื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษา www.krupunmai.com @ ครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม @